www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


REHAU plastifikátor P
REHAU plastifikátor P
je vhodný pro použití se všemi
cementovými mazaninami.

Plastifikátor P je nutno chránit
před mrazem!!!


Dávkování

Mp = 0,035 x Afh x dm

Afh = k pokládce mazaniny určená plocha (m2)
dm = plánovaná celková tloušťka mazaniny (cm)
Mp = zjištěné množství REHAU plastifikátoru P (kg)

Teoretická spotřeba plastifikátoru P při tloušťce desky
45 mm nad trubkou:

-na 1 m2 betonového potěru = 0,22 kg
-na 1 m3 betonového potěru = 3,7 kg

Výroba cementového potěru

Doporučená výroba cementového potěru podle normy DIN
18560 ve spojení s podlahovým vytápěním REHAU s plastifikátorem P.

UPOZORNĚNÍ:
Určeno pro všechny systémy podlahového vytápění
REHAU mimo NP Mini.


Materiál:


– Cement: PZ35F (DIN 1045)
– štěrkový písek 0/8 mm (DIN 1045)
   60% zrna 0-4 mm
   40% zrna 4-8 mm
– voda: pitná voda z vodovodu
– přísada: REHAU plastifikátor P (art.č. 256374)

Složení malty:

1 díl cementu: 4,5 váhových dílů příměsí
– 50 kg cementu
– 225 kg štěrkového písku (28-30 lopat),
– 16-18 l vody
– 500 gramů (0,5 litru) REHAU plastifikátoru P

Pořadí dávkování:

– 6 lopat štěrkopísku
– 1 pytel cementu
– 10 litrů vody na rozmíchání
– 0,5 litru REHAU plastifikátoru P
– 20-22 lopat štěrkopísku
– 6-8 litrů vody na rozmíchání

Zpracování malty:
Cement, štěrkopísek a vodu smíchat až bude malta plastické
konzistence. Potom přidáme plastifikátor P a mícháme ještě
2 minuty. Po přidání plastifikátoru P musí být malta zpracována
do 50-60 min.Čerstvou maltu pokládat ve směru topných
trubek a potom dobře zhutnit. Hodnoty pevnosti potěru závisí
na správném složení malty, na řemeslně správném položení
a na pečlivosti následného ošetření.

UPOZORNĚNÍ:
Při lití topné mazaniny dodržujte vždy pokyny výrobce
betonových směsí. Celou sílu topné mazaniny provádíme
v jedné pracovní operaci.


Samonivelační potěry

REHAU podlahové vytápění lze použít se samonivelačními
potěry. Toto použití je ale nutné konzultovat s dodavatelem
potěrů. Pro zalití podlahového vytápění se používají samonivelační
potěry na bázi anhydritu (CaSO4). Samonivelační
potěry je možno použít na všechny systémy podlahového
vytápění REHAU s maximální teplotou 50°C. Minimální výška
samonivelačního potěru je 35 mm nad trubkou. Po obvodu
všech stěn, sloupů atd. je nutno umístit okrajovou dilatační
pásku s fólií o minimální tloušťce 10 mm. Při použití tohoto
potěru odpadá aplikace REHAU plastifikátoru P a taktéž
odpadá pravidlo 40 m2, délka jedné strany nesmí být větší
než 8 m a poměr stran 2:1. Je tedy možno lití větších ploch
bez dilatačních spár.
Dilatační spáry se provádějí dle předpisů provádějící firmy.
Dilatace se navrhují u složitějších geometrických tvarů apod.
Provedení prvního zátopu a zpětné vychládání podlahy (otopné
desky) je možno aplikovat už po 7 dnech.
Tento postup je třeba konzultovat u provádějící firmy.
Zalití podlahového vytápění musí provádět odborná firma
a doporučujeme dodržovat všechny zásady výrobce.
Po dlouholetých zkušenostech a mnoha realizacích
doporučujeme kontaktovat výrobce těchto samonivelačních
potěrů.