www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Topné okruhy – typy pokládky

Pro topné okruhy trubkového podlahového vytápění
existují následující typy pokládky:

- Spirála
- Dvojitý meandr
- Jednoduchý meandr

Tepelná ztráta místnosti může být pokryta nezávisle na
způsobu pokládání, ale způsob pokládání ovlivňuje rozložení
teploty v místnosti.

Doporučujeme pokládku podlahového vytápění formou spirály,
protože povrchová teplota je rovnoměrně rozložena nad
celým topným okruhem.

Forma pokládky do dvojitých meandrů umožňuje rovněž rovnoměrné
povrchové teploty po celém topném okruhu.

Pokládku jednoduchého meandru doporučujeme používat jen
pro malé plochy, napři. koupelny, WC. Povrchová teplota je
u tohoto typu pokládky nerovnoměrná.


1. Pokládka formou spirály
s integrovanou zhuštěnou
okrajovou zónou

2. Pokládka formou spirály
s předsunutou okrajovou
zónou

3. Pokládka formou dvojitého
meandru s integrovanou
zhuštěnou okrajovou zónou

4. Pokládka formou dvojitého
meandru s předsunutou
okrajovou zónou

5. Pokládka formou
jednoduchého meandru

6. Pokládka formou
jednoduchého meandru se
zhuštěnou okrajovou zónou