www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky podlahového vytápění
Tento postup je doporučený při uvádění do provozu systému
podlahového vytápění REHAU zalitého betonovou mazaninou
obsahující plastifikátor P.

UPOZORNĚNÍ:
Topná deska musí být vyzrálá, beton-28 dní, v žádném
případě není možné urychlovat tvrdnutí betonu ohřevem
podlahovým vytápěním.

• Z momentální denní teploty (napři.10°C) otopné desky
  zvyšovat vždy o 5°C za 24h až do dosažení max. provozní
  teploty (napři.45°C).

• Po dosažení provozní teploty 3 dny tuto provozní teplotu
  držet bez poklesu.

• Zpětný pokles (chladnutí) se provádí snížením teploty o
  10°C za 24 hodin až na původní (momentální) teplotu.


Samonivelační potěry

Provedení prvního zátopu a zpětné vychládání podlahy (otopné
desky) je možno aplikovat už po 7 dnech.
Tento postup je třeba konzultovat u provádějící firmy.