www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Pokyny k montáži

- Položit izolační desky na celou plochu a to bez mezer,
těsně vedle sebe a bez křížových spár.
- Vícevrstvé izolační materiály položit tak, aby byly spáry
vrchní a spodní vrstvy min. 10 cm přesazené.

Doporučujeme:

- Používat jako tepelnou izolaci polystyrénové izolační
desky EPS o minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3.
- Pro místnosti ležící nad zeminou nebo vzduchovým prostorem
doporučujeme použít izolaci o síle 100 mm.