www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Podlahové krytinyPři výpočtu podlahového vytápění je nutno
zohlednit odpor kladený vedení tepla podlahovou
krytinou. Obecně smí odpor, nezávisle
na druhu a struktuře, vykazovat max. hodnotu
R = 0,15 m2 K/W.


Dřevěné podlahy, laminátové podlahy, plovoucí podlahy
Tyto typy krytin jsou pro podlahové vytápění vhodné. Je však
nutno počítat s tvorbou spár. Je možné tyto podlahy také spojovat
lepidlem. Je nutno dbát pečlivě na to, aby vlhkost dřeva
a mazaniny při pokládání odpovídala hodnotě povolené normou
(DIN 280) a lepidlo zůstalo trvale elastické.
Tvrdé podlahové krytiny
Kámen, mramor nebo jiné keramické podlahové krytiny jsou
pro podlahové vytápění nejvhodnější. Při řemeslném
pokládání obkladů a dlažeb mohou být bez omezení
používány běžné metody pokládání. Dbát pokynů výrobce.
Podlahy z plastů
Plastové podlahové krytiny jsou v zásadu také vhodné pro
podlahové vytápění.
Je doporučeno lepení plastových desek nebo pruhů.
Textilní podlahové krytiny
Koberce by muly být za účelem dosažení lepšího průchodu
tepla zásadně lepeny. Tloušťka koberce by neměla překračovat
10 mm.
U tvrdých krytin (keramické dlaždice, parkety a pod.) musí
být spáry protaženy až na horní hranu krytiny. Toto opatření
se samozřejmě doporučuje i u měkkých podlahových krytin
(plastové nebo textilní krytiny), aby bylo zabráněno vyboulení
nebo tvorbu proláklin.

Je nutno přesně dbát pokynů výrobce krytin v souvislosti s
montáží, pokládáním a provozem atd. Všechny krytiny musí
nést označení “vhodné pro podlahové vytápění", mít příslušný
certifikát a doložené hodnoty: lambda (součinitel prostupu
tepla) nebo hodnotu R.