www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Mazaniny a spáry


Pro plánování a provedení topenářských mazanin platí norma
DIN 18560. Navíc platí konkrétní předpisy pro zpracování
a oblasti použití výrobců mazanin.

Následující rozhodnutí je nutno již ve fázi plánování odsouhlasit
s architektem, projektantem, zúčastněnými topenářskými
provozy, pokladači mazaniny a podlahové krytiny:

- druh a tloušťka mazaniny a podlahových krytin
- plošné rozdělení mazaniny, uspořádání a provedení spár

Uspořádání spár

Topenářské mazaniny je dle DIN 18560 nutno kromě umístění
okrajové dilatační pásky po obvodu místnosti, sloupů, atd.
navíc oddělit na následujících místech dilatačními spárami:

- u ploch mazaniny > 40 m2
- u délek stran > 8 m
- u poměrů stran a : b> 1: 2
- nad dilatačními spárami stavby

Dle DIN 18560 je nutno, aby projektant stavby vyhotovil plán
spár a předložil jej zhotoviteli stavby jako součást výkazu stavebních
prací.

Nesprávné uspořádání a provedení spár je nejčastější
příčinou poškození mazaniny u podlahových konstrukcí.

Uspořádání topných okruhů

Otopné okruhy a spáry je nutno uspořádat následujícím
způsobem:

- Trubky okruhu je nutno naplánovat a pokládat tak, aby
v žádném případu neprocházely spárami.

- Pouze připojovací potrubí smějí spáry křížit.

- V těchto oblastech je nutno topné trubky při průchodu dilatační
spárou chránit před možným smykovým zatížením
pomocí ochranné trubky s přesahem min. 20 cm na každou
stranu
- V jednom dilatačním celku může být položeno i více
topných okruhů.

Okrajová dilatační páska

Pokládka podlahového vytápění začíná instalací okrajové
dilatační pásky. Ta musí být upevněna na obvodových
stěnách místností, pilířích, dveřních zárubních, šachtách,
podlahových svodech atd. a na skříni rozdělovače. Z důvodu
zamezení vzniku akustických nebo tepelných můstků musí
být okrajová dilatační páska v místech styku položena
přeplátovaně o cca. 5 cm. Okrajová dilatační páska má být
o min. 20 mm vyšší než očekávaná konstrukční výška podlahy.
Okrajová dilatační páska smí být odříznuta teprve po
zhotovení podlahové krytiny. Ve vlhkých místnostech by měla
být spára mezi stěnou a podlahovou krytinou uzavřena elastickou
spárovací hmotou.