www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Tlaková zkouška (dle ČSN EN 1264-4)


Důležité pokyny:
1. Tlakovou zkoušku je nutno provést před položením roznášecí vrstvy.
2. Zalévání betonovou mazaninou je nutné provádět při maximálním
provozním tlaku, aby případné netěsnosti byly okamžitě rozpoznány.

Postup:
1. Uzavřít ventil na rozdělovači.
2. Všechny otopné okruhy postupně naplnit vodou a vypláchnout
    (kvalita vody má odpovídat „pitné vodu“).
3. Odvzdušnit soustavu.
4. Vytvořit zkušební tlak: dvojnásobek provozního tlaku,
    avšak minimálně 6 bar.
5. Po 2 hodinách obnovit zkušební tlak (mohou nastat tlakové
    ztráty v důsledku dilatace trubek).
6. Vlastní zkouška – 6 hodin.
7. Vyhodnocení zkoušky: Tlaková zkouška je úspěšná, pokud
    na žádném místu potrubí neuniká voda a pokud zkušební
    tlak nepoklesl o více než 0,1 bar za hodinu.
    Tlaková zkouška proběhla v pořádku pokud při jejím průběhu
    nebyly zjištěny žádné netěsnosti ani jiné poruchy v žádné
    části stavby.