www.pn66.cz
Email:novak@pn66.cz
Tel.:774661153
Petr Novák
Seifertova 463
563 01
Lanškroun
 


Montáž:

- Úvod
- Upevnit skřín rozdělovače a instalovat rozdělovač.
- Připevnit okrajovou dilatační pásku.
- Položit tepelnou a nebo kročejovou izolaci.
- Položit krycí Al folii s přesahem 10 cm. Dbát na to aby krycí folie nebyla poškozena.
- Přilepit přesah folie lepící páskou.
- Položit a upevnit patku folie dilatační pásky na krycí folii.
- Nasadit ochrannou hadici, fiksační oblouk na potrubí a namontovat na rozdělovač.
- Provést pokládku podlahového vytápění formou spirály.
- Potrubí připevnit pomocí příchytek dle roztečí.
- Vypláchnout otopné okruhy, naplnit , odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku
- Topná deska – po dobu betonování musí být systém natlakován provozním tlakem.
- Podlahové krytiny
- Seřízení průtoku PV.
- Doporučený postup při prvním zátopu otopné desky PV.


Rozdělovače pro podlahové topení


Mosazný rozdělovač a sběrač 1" je osazen koncovkou 3/4" EK.
Sběrač s ventily a ruční hlavicí.
Ruční hlavici je možné nahradit elektrotermickým servopohonem,
který lze ovládat prostorový termostatem a tak řídit jednotlivé okruhy.
Rozdělovač je osazen průtokoměry s regulací a optickou kontrolou
průtoku v rozsahu 0-5l/min (usnadňuje provedení regulace průtoku jednotlivých okruhů).
Použití pro ústřední vytápění a teplovodní podlahové vytápění.
Vhodný pro potrubí PEX, CU, PPR a další. Hloubka sestavy 120 mm.
Směšovací sestava, mosazný rozdělovač a sběrač 1" osazen koncovkou 3/4" EK.
Sběraš s ventily a ruční hlavicí. Ruční hlavici je možné nahradit
elektrotermickým servopohonem, který lze ovládat prostorovým termostatem a tak řídit jednotlivé okruhy.
Rozdělovač je osazen průtokoměry s regulací a optickou kontrolou průtoku v rozsahu 0-5l/min
(usnadňuje provedení regulace průtoku jednotlivých okruhů). Směšovací sestava je dále vybavena
čerpadlem Grundfos UPS 25-40/130 nebo WILO RS2515 pro zajištění cirkulace topné vody v jednotlivých
okruzích podlahového topení, pře-pouštěcím ventilem 3/4" pro zajištění cirkulace malého okruhu při
úplném uzavření topných okruhů, termostatickým ventilem ESBE pro nastavení teploty výstupní vody pro
podlahové topení (vyhovujícím pro základní regulaci podlahového topení).
Použití směšovací sestavy pro teplovodní podlahové vytápění.
Vhodný pro potrubí PEX, CU, PPR a další. Hloubka sestavy 165 mm.